ZOEK PRODUCTEN VOOR HET BESTRIJDEN VAN:

GDPR

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Alphatac BVBA, gevestigd te B-8940 Wervik, Menensesteenweg 305A , hierna genoemd “Alphatac”.
De gebruiksvoorwaarden van deze website vind je hieronder in detail. Door het gebruik van deze website verklaar je je akkoord met deze voorwaarden.
Ben je het niet eens met deze gebruiksvoorwaarden? Dan vragen we je om de website te verlaten.

De inhoud van de website

Alphatac stelde de inhoud van deze website met de grootste zorg samen. Echter, Alphatac kan niet garanderen dat de inhoud van de website helemaal juist, actueel en volledig is. Ook staan we niet in voor eventuele fouten of storingen in de werking van de website.

Wil je gebruik maken van onze webshop, lees dan aandachtig de algemene verkoopvoorwaarden voor e-commerce. Deze vind je hier.

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn Alphatac en de bedrijven die aan ons gelinkt zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van de website. Hetzelfde geldt voor bezoeken van andere webpagina’s, die aan de website gekoppeld zijn.

Wij zijn dus o.a. niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit:

  • handelingen die ingegeven zijn door informatie die je vindt op deze website
  • storingen in het gebruik van de website, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.
  • onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie.
  • het gebruik van websites, waarop u via een link op de website terechtkomt.
  • inhoud van eventuele off-site pagina's of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid zijn van deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van deze website behoren toe aan Alphatac NV, aan de bedrijven die aan ons gelinkt zijn, of ze werden opgenomen met de toestemming van de eigenaar.

Die intellectuele eigendomsrechten omvatten ook de auteursrechten en/of merkrechten op alle teksten, foto’s, tekeningen, logo’s, beeld- en geluidsmateriaal, software en andere materialen waar een intellectueel eigendomsrecht op zou kunnen zitten.

Het is verboden om geheel of delen van de inhoud van deze website te gebruiken, zonder dat je daarvoor expliciete en schriftelijke toestemming kreeg van Alphatac.

Je mag, na de verkregen toestemming, informatie van de website enkel overnemen voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Onder ‘overnemen’ verstaan we: een gedeelte van de website printen, downloaden of verspreiden. Opgelet: je bent wel verplicht om in alle kopieën de volgende vermelding op te nemen: ‘Copyright©Alphatac. Alle rechten
voorbehouden’. Twijfel je of jouw gebruik van de informatie aan deze voorwaarde voldoet? Mail je vraag dan naar admin@alphatac.be .

Externe links van op de website

Deze website linkt naar andere webpagina’s, als aanvulling op onze eigen informatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button. Alphatac heeft niet noodzakelijk een band met deze sites of met de eigenaars ervan. We zijn dus ook niet verantwoordelijk voor deze andere webpagina’s, noch voor de informatie die je erop vindt.

Persoonsgegevens en privacy

Sta je op het punt om je persoonsgegevens in te vullen op deze website? Lees dan eerst aandachtig onze privacyverklaring . Dat document is van toepassing op de behandeling van jouw data.

Vragen en klachten

Alphatac wil dat jouw websitebezoek vlekkeloos verloopt. Heb je dus een vraag of een klacht over de website? Neem dan zeker contact op met Alphatac. Je mailt ons op admin@alphatac.be .

Ter aanvulling...

Alphatac heeft het recht om op elk moment wijzigingen en correcties aan te brengen op de website en/of in de gebruiksvoorwaarden ervan. Dat mag zonder voorafgaande kennisgeving.

Zowel het gebruik van de website als de gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Eventuele geschillen in verband met deze website worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Leuven.

Privacy statement

Privacy verklaring

Laatste update privacyverklaring: 19.06.2018.

Omdat we bij Alphatac graag zorgzaam en correct omgaan met persoonsgegevens, willen we u in deze privacyverklaring informeren hoe we omgaan met deze gegevens.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring geldt voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers van de website van Alphatac.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

Alphatac BVBA, gevestigd te B-8940 Wervik, Menensesteenweg 305A is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Binnen de groep van ondernemingen, waartoe Alphatac behoort, is een functionaris voor de gegevensbescherming benoemd. Deze houdt toezicht op de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt hem contacteren op privacy@alphatac.be.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

In dit onderdeel leggen we je uit welke persoonsgegevens we van je kunnen verwerken, voor welk doel en op basis van welke rechtsgrond. Daarnaast geven we ook aan hoe lang we je gegevens bewaren.

Logbestanden en cookies

Als je de website bezoekt verzamelen we automatisch technische gegevens (logbestanden) en plaatse we cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren.

Als je meer informatie wil over deze logbestanden en cookies, kan je dat lezen in onze cookieverklaring.

Online bestellingen plaatsen via webshop

Via onze website kan u online een bestelling plaatsen. Dit kan u doen door uw bestelling door te geven via het online bestelformulier. Om uw bestelling te registeren en af te handelen vragen we volgende gegevens op: voornaam, achternaam, bedrijf, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, leveringsadres en BTW-nummer.

Deze gegevens gebruiken we om uw bestelling te verwerken, om een factuur op te stellen, om uw bestelling te leveren en om u op de hoogte te houden over de status van uw bestelling.

Wij bewaren deze gegevens slechts zolang als noodzakelijk om de bestelling en de afhandeling ervan (waaronder betaling, eventuele klachten,...)  te regelen.

Contactformulier

Wanneer u met ons contact opneemt via het online contactformulier verzamelen we volgende gegevens: Naam en voornaam, bedrijf, adres, postcode en woonplaats,  telefoonnummer en e-mailadres, het onderwerp en de door u gestelde vraag. We verzamelen deze gegevens omdat dit noodzakelijk is om uw vraag te kunnen beantwoorden. 

We houden deze gegevens niet langer bij dan noodzakelijk om uw vragen te beantwoorden.

Login Pestscan

Indien u een apart contract heeft afgesloten met Alphatac voor het ontvangen van bedrijfsrapporten, ontvangt u een login en wachtwoord.

Deze worden aangeleverd door Pestscan, een computerprogramma voor plaagdierbestrijders. Met PestScan kunnen gegevens snel ingevoerd worden tijdens een controle. De data wordt automatisch verwerkt. Klanten kunnen hun online logboek binnen enkele minuten na uw bezoek al inzien!

Dit wachtwoord kan niet gewijzigd worden.

Deze gegevens zijn nodig om de gevraagde bedrijfsrapporten te kunnen aanleveren.

Zodra de overeenkomst beëindigd is worden de login en het wachtwoord onmiddellijk verwijderd.

Login en wachtwoord worden bijgehouden bij Pestscan. Bij het vergeten van login of wachtwoord kan een mail gestuurd worden naar admin@alphatac.be .

Verkopen we je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door?

We verkopen in geen geval je gegevens door aan derden.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening kunnen wij wel gegevens delen met derden (zoals datacenters, drukkerijen, mailingbureaus en softwarebeheerders).  Om jouw privacy te beschermen hebben wij met deze partijen overeenkomsten gesloten waardoor de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer wordt gewaarborgd. Ook kunnen we je adresgegevens delen met externe partners met het oog op dataverrijking. (Wanneer je bijvoorbeeld verhuisd bent en dit niet aan ons doorgegeven hebt, kunnen wij via deze partners je nieuwe adres verkrijgen).

Voor de klantenadministratie, delen wij je gegevens met ons zusterbedrijf, Agro 2000 BVBA.

Voor ondersteuning van de website, kunnen je gegevens ingekeken worden door Plenso, onder webontwikkelaar. Hoe Plenso omgaat met je persoonsgegevens vind je in hun privacyverklaring op https://gdpr.plenso.be/#privacyverklaring

Voor de uitvoering van de online bestellingen, worden je gegevens verwerkt door externe partijen:

De betalingen die je doet worden verwerkt door onze betrouwbare partner Mollie. Zij verwerken jouw transactiegegevens met het oog op een veilige betaling. Transactiegegevens zijn de gegevens die je overmaakt via betaalmodule van Mollie voor de verwerking van je bestelling.

We bezorgen je gegevens ook aan de bezorgdienst van bpost of DPD om jouw bestelling ter plaatse te krijgen. Meer informatie over hoe bpost of DPD omgaan met jouw gegevens vind je op de privacyverklaring van bpost en DPD.

 

bpost:

Postactiviteiten van bpost

Uw persoonsgegevens kunnen door bpost worden verwerkt voor het uitvoeren van en het verbeteren van de efficiëntie en de kwaliteit van zijn post-, kranten- en pakjesbezorgdiensten. Die informatie wordt doorgaans aan bpost bezorgd door de afzenders van post of pakjes en omvat meestal uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, de beschrijving van de verzonden goederen en naam en adres van de afzender.

verzonden goederen en naam en adres van de afzender.

Voor buitenlandse bestemmingen worden bepaalde gegevens die met de zending verband houden misschien ook bezorgd aan de autoriteiten van het/de land(en) van doorvoer of bestemming voor douane-inklaring en belastingheffingen of voor veiligheidscontroles. De volgende informatie kan worden doorgegeven: naam en adres van de afzender en van de geadresseerde, beschrijving van de goederen, aantal items, gewicht en waarde van de zending. Die gegevens worden door bpost nooit gebruikt voor marketingdoeleinden.

DPD:

Tussen DPD en haar klant (de verzender) wordt overeengekomen dat DPD diens pakketten bezorgt aan haar geadresseerden. De verwerking van de persoonsgegevens van de klant en van geadresseerden is daardoor noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de verzender. DPD verzamelt, verwerkt en maakt gebruik van persoonsgegevens, slechts in zoverre dit noodzakelijk is voor het aangaan, onderhouden en beëindigen van een contractuele relatie die aangegaan werd met als doel het leveren van transportdiensten, in overeenstemming met de CMR-wetgeving.
Omwille van de werking en de verlening van de toegang tot de internetportalen verzamelt, verwerkt en gebruikt DPD daarenboven persoonsgegevens van de klant voor het aangaan en beheren van de relatie gebruiker/serviceprovider en om het gebruik van de diensten mogelijk te maken.

Daarnaast verzamelt, verwerkt en gebruikt DPD persoonlijke gegevens voor interne doeleinden, o.a. kwaliteitsverbetering van toekomstige verzendingen, verbetering van de service en direct marketing. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de belangen en fundamentele rechten in hoofde van de betrokkenen.

Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

Alphatac neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens en je vertrouwen in ons serieus. Daarom ondernemen wij alle nodige stappen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak werden de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te waarborgen.

Om ervoor te zorgen dat jouw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maken de diensten gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zo slagen we de door jouw verstrekte persoonsgegevens op in databases, informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Bovendien is ons personeel op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Zij zijn bovendien verplicht de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Hoe kan je ons contacteren om je rechten uitoefenen?

U heeft het recht om op elk moment kosteloos inzage te vragen in uw persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht om foutieve, ongepaste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren.

U heeft ook het recht om ons in bepaalde gevallen te verzoeken om tijdelijk je persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking niet meer te gebruiken.

Tot slot heeft u het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van je persoonsgegevens.


Als u geen e-mails of post meer wenst te ontvangen met nieuwsbrieven of productinformatie, dan kunt u zich eenvoudig uitschrijven op onze mailinglijst. Wanneer u dat doet, zal u geen gepersonaliseerde e-mails of postmailings meer ontvangen van Alphatac.


U moet uw verzoek per e-mail richten via privacy@alphatac.be.

Dit verzoek moet het volgende bevatten: volledige naam, adres, e-mailadres, kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart en een duidelijke beschrijving van uw verzoek.

Indien u van mening bent dat we uw verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op via bovenstaande gegevens. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u gewoonlijk verblijft. Voor Belgische klanten is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en voor Nederlandse klanten de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, wordt de gewijzigde verklaring  gepubliceerd op de website van Alphatac, met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum.

Cookie verklaring

Cookieverklaring

Welkom op de website van Alphatac. Deze cookieverklaring is bedoeld om je te informeren over hoe wij informatie over jou verzamelen met behulp van cookies en andere volgtechnologieën wanneer je onze website bezoekt.

Laatste update cookieverklaring: 19.06.2018

Wat zijn cookies en persoonsgegevens?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op jouw computer kunnen worden opgeslagen (of op andere apparaten met internet-toegang, zoals een smartphone of tablet) wanneer je de website bezoekt. In dit tekstbestand wordt het volgende opgeslagen: de naam van de website waar de cookie vandaan komt, de 'levensduur' van de cookie (dat wil zeggen hoe lang de cookie op jouw computer/toestel zal blijven) en een waarde, die meestal bestaat uit een willekeurig gegenereerd uniek nummer.

Sommige cookies kunnen jouw persoonsgegevens verzamelen. Persoonsgegevens omvatten dat wat we over jou als gebruiker weten.

Hoe vragen we toestemming om cookies te plaatsen?

Bij het bezoeken van de website wordt er een onderaan een notificatiebalk getoond die je informeert over het gebruik van cookies op deze website.  Alle informatie met betrekking tot deze cookies kan je in deze cookieverklaring lezen.

Voor cookies die noodzakelijk zijn om een door jouw gevraagde dienst of functie te leveren, hebben we jouw toestemming niet nodig.

Voor de overige analytische cookies baseren we ons op jouw impliciete toestemming. Wanneer je blijft verder surfen op de website beschouwen we dat als jouw toestemming om cookies te mogen plaatsen op jouw apparaat. Als je geen cookies wil, lees dan titel 4: “hoe kan je cookies beheren of verwijderen?

Welke cookies gebruiken we?

Sessie-cookies

Sessie-cookies zijn tijdelijke functionele cookies die op jouw computer/apparaat blijven totdat je de website weer verlaat. Dit zijn cookies die nodig zijn omdat de website of de door jou gevraagde dienst zonder het gebruik van deze cookies niet of minder goed functioneert. Deze cookies bevatten elke keer dat je onze website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. De cookies worden automatisch verwijderd nadat je je browser afsluit. De cookies hebben een minimale weerslag op je privacy.

De cookie die we hiervoor gebruiken is PHPSESSID, dit is een technische cookies die de sessies bijhoudt, de taal en het winkelmandje.

Permanente-cookies

Dit soort cookie blijft langer op jouw computer dan een sessiecookie of totdat deze handmatig wordt verwijderd (hoe lang de cookie op jouw apparaat blijft, zal afhangen van de duur of de 'levensduur' van de specifieke cookie en de instellingen van jouw browser). Met behulp van zulke cookies kunnen wij je herkennen bij een nieuw bezoek aan onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies, kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en prettiger gebruik kunt maken van onze website.

Tabel: Permanente cookies op de website

Naam cookie

Doel van de cookie

Verzamelt de cookie gegevens over jou?

Bewaar-termijn cookie

cookiebar

Deze cookie zorgt ervoor dat de banner met informatie over het gebruik van cookies zo lang als nodig zichtbaar blijft.

Neen.

12 maand

 

De cookie ‘cookiebar’ is net als de sessiecookies vrijgesteld van de toestemmingsvereiste omdat deze strikt noodzakelijk is voor de communicatie over het gebruik van cookies.

Om de analytische cookie te mogen plaatsen, hebben we jouw toestemming nodig. Wanneer je blijft verder surfen op de website beschouwen we dat als een actie waarmee je ons toestemming geeft tot het plaatsen van deze cookies.

Cookies van derden

Cookies van derden zijn cookies die op je apparaat worden geplaatst door een ander domein dan de onze website. 

Het gaat hier om analytische cookies van andere partijen dan AVEVE die informatie verzamelen over de technische gegevens van de uitwisseling en over het gebruik van de website om de werking ervan te verbeteren en om op jouw interesses gebaseerde inhoud te tonen.

De cookies die we gebruiken van derden zijn :

1. Google Analytics.

Via onze website worden cookies geplaatst van Google Inc.. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. De verkregen informatie over je surfgedrag wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten van Amerika verzonden en daar opgeslagen. Google levert ons op basis van deze informatie een rapport met informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken. Dankzij de inhoud van de cookies kunnen wij de inhoud van onze website verbeteren. Ter bescherming van je gegevens hebben wij een overeenkomst gesloten met Google en hebben wij ervoor gekozen om het laatste octet van je IP-adres te maskeren waardoor dit IP-adres niet naar jou te herleiden is.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie: op http://www.google.com/intl/nl/policies/technologies/ads/ en op https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Voor het plaatsen van de cookies van Google Analytics baseren we ons op jouw impliciete toestemming. Wanneer je blijft verder surfen op de website beschouwen we dat als een actie waarmee u ons toestemming geeft tot het plaatsen van deze cookies.

De gebruikte cookies, waarvoor ze dienen en hoe lang ze bewaard worden vind i-je in de tabel hieronder:

 

__utma

Vervalt 2 jaar na ieder bezoek

Wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden.

De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utma-cookies bestaan.

De cookie wordt telkens bijgewerkt wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden.

__utmt

Vervalt na 10 minuten

Wordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen.

__utmb

Vervalt na 30 minuten na ieder bezoek

Wordt gebruikt om nieuwe sessies / bezoeken te bepalen.

De cookie wordt gemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utmb-cookies bestaan.

De cookie wordt telkens bijgewerkt wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden.

__utmc

Einde van de browser sessie

Niet gebruikt in ga.js. Wordt ingesteld voor interoperabiliteit met urchin.js. Historisch gezien werkte dit cookie samen met de __utmb-cookie om te bepalen of de gebruiker deelnam aan een nieuwe sessie / bezoek.

__utmz

Vervalt 6 maanden na ieder  bezoek

Slaat de verkeersbron of campagne op die uitlegt hoe de gebruiker de site heeft bereikt. De cookie wordt gemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden.

 

2 Cookies van Pestscan

PSCookie

Einde van de browser sessie

 

shortName

Einde van de browser sessie

 

Lang

10 jaar

taal van de gebruiker

righttoleft

Einde van de browser sessie

 

 

Hoe kan je cookies beheren of verwijderen?

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Cookies kan je via de browserinstellingen op je computer weigeren of verwijderen. De wijze hoe dit kan gebeuren verschilt van browser tot browser. Raadpleeg indien nodig de handleiding en helpfunctie van je browser. Deze instellingen moet je steeds per browser en per computer/apparaat apart instellen!

Als je niet wilt dat je gegevens door Google Analytics worden gebruikt, kan je de Google Analytics Opt-out Browsers Add-On installeren. Deze add-on laat Google Analytics weten dat je bezoekgegevens niet verzameld mogen worden.

Het niet-aanvaarden of verwijderen of uitzetten van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde functionaliteiten van de website slecht of niet functioneren. Daardoor kan de beleving van de site tegenvallen.

Gebruiken we andere volgtechnologieën?

Logbestanden

Als je de website bezoekt verzamelen we automatisch technische gegevens (logbestanden) om het gebruiksgemak van de website te verbeteren.

Welke persoonsgegevens?

Concreet verzamelen we  je IP-adres, het tijdstip, de webpagina en de Useragent (besturingssysteem en browser).

Voor welk doel gebruiken we je gegevens?

Deze verwerking is essentieel om onze bedrijfsvoering te optimaliseren. We gebruiken deze technische gegevens om de functionaliteit, het gebruiksgemak en de veiligheid van onze website te verbeteren. Op basis van de gegevens van alle bezoekers van de website kijken we ook na hoeveel bezoekers we hebben per maand, wanneer het bezoek plaatsvindt, welke pagina’s het meest bezocht worden en met welke browser en of er problemen optreden tijdens een websitebezoek.

Indien wettelijk vereist, bezorgen we deze gegevens ook aan bevoegde instanties voor gerechtelijke doeleinden.

Welke bewaartermijn?

Wij hanteren een standaardbewaartermijn van één jaar voor de logbestanden.

Wil je ons een vraag stellen of je recht op inzage, correctie, bezwaar, beperking of verwijdering uitoefenen?

Je hebt het recht om op elk moment kosteloos inzage te vragen in de persoonsgegevens die we over jou verzamelen door middel van cookies. Ook kan je je gegevens kosteloos laten verbeteren of wissen. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Deze kan je terugvinden in de instellingen van je browser. Je hebt ook het recht om de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verzoeken. Tot slot heb je het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van je persoonsgegevens.

U moet uw verzoek per e-mail richten via privacy@alphatac.be.

Dit verzoek moet het volgende bevatten: volledige naam, adres, e-mailadres, kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart en een duidelijke beschrijving van uw verzoek.

Indien u van mening bent dat we uw verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op via bovenstaande gegevens. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u gewoonlijk verblijft. Voor Belgische klanten is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en voor Nederlandse klanten de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze verklaring

Als we wijzigingen aanbrengen in deze cookieverklaring, wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum. Indien wij aanzienlijke wijzigingen aanbrengen in deze verklaring waardoor onze privacypraktijken in wezenlijk opzicht veranderen, kunnen we jou hiervan ook op andere wijze op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door je een e-mail te sturen of een mededeling op onze website te publiceren voordat de wijzigingen van kracht worden.

Disclaimer

Gebruik van onze website

Door onze website te gebruiken stem je in met onze algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden bestaan uit deze disclaimer, onze privacy statement en de verkoopsvoorwaarden. Ze gelden zowel voor jou als gebruiker als voor ons, Alphatac. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Alphatac kan geen uitzondering worden gemaakt op deze algemene voorwaarden.

Wie is Alphatac?

Onze webpagina www.alphatac.be wordt uitgegeven door:

Menensesteenweg 305A
B-8940 Wervik
Neem bij vragen of onduidelijkheden gerust contact op via ons contactformulier

Onze Website

Alphatac doet alles binnen zijn mogelijkheden om een vlotte werking, een veilige surfomgeving en een hoge graad van toegankelijkheid voor zijn website te waarborgen. Toch gebeurt het bezoeken van onze site steeds op eigen risico. We kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks geleden wordt door het gebruik van onze site.

Alphatac heeft het recht om de toegang tot de site op ieder moment te wijzigen, te onderbreken of te beëindigen zonder voorafgaande waarschuwing.

Op regelmatige tijdstippen wordt de inhoud van de website van Alphatac bijgewerkt en geactualiseerd. Toch is het altijd mogelijk dat je onvolledige of verouderde informatie terugvindt op onze website. Rechtstreekse of onrechtstreekse schade die hiervan het gevolg is, valt niet onder onze aansprakelijkheid.

Indien onze site content bevat die ingaat tegen de geldende wetgeving, de rechten van anderen schaadt of ongepast is, dan vragen wij dat onze gebruikers dat melden. Zo kunnen we de ongepaste inhoud deels of volledig verwijderen.

Prijzen en productinformatie staan aangeduid onder voorbehoud van fouten eigen aan het systeem: programmeerfouten en typefouten kunnen niet als bindend voor een overeenkomst gezien worden door de gebruiker.

Op deze website staat informatie die kan gedownload worden (teksten, foto's ,filmpjes, software, enz.) Het downloaden van deze informatie gebeurt steeds op eigen risico. Alphatac is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of voor het verlies van data door het downloaden van deze informatie.

Niet alleen Alphatac heeft verantwoordelijkheid over deze website. Ook jij als gebruiker wordt geacht geen gedragingen uit te voeren die nadelig zijn voor de vlotte werking en veilige omgeving van onze site. Daaronder begrijpen we schadelijke programma's (zoals computervirussen, malware, worms, trojans en dergelijke) en het verdelen van ongevraagde commerciële berichten (zoals junk mail, spamming, spammy content, chain mail en dergelijke) via onze website. Schadeclaims zijn alleen te richten aan de gebruiker die de schade veroorzaakte.

Links en verwijzingen naar andere websites

Pagina's van derden waarnaar gelinkt wordt op de site van Alphatac, vallen niet onder onze verantwoordelijkheid. Het gaat hier onder meer om hyperlinks, frames, javascripts.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de gelinkte websites, noch met de inhoud die op de websites wordt vermeld. We zijn dan ook niet verantwoordelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door die websites.

De algemene voorwaarden van de gelinkte websites kunnen verschillend zijn en niet dezelfde waarborgen bieden.

Intellectuele eigendomsrechten

Zowel de inhoud (tekstmateriaal, blogartikels, notities, foto's, tekeningen, video's, audiofragmenten, enzovoort) als de technische kant van onze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Hiervan zijn auteursrecht, softwarerecht en databankenrecht een niet-limitatieve lijst van voorbeelden. Elk geval van schending van onze intellectuele eigendomsrechten zal worden vervolgd.

Verwerking en bescherming van persoonsgegevens

Om uw vragen en/of bestellingen te kunnen opvolgen, moet Alphatac een aantal persoonsgegevens onvermijdelijk opvragen. Zonder het opgeven van jouw persoonsgegevens kunnen we jammer genoeg geen gevolg geven aan uw vraag.

Alphatac verwerkt jouw persoonsgegevens volgens de bepalingen in ons privacy statement.

Algemene bepalingen

Onze website kan op ieder willekeurig moment aangepast worden, uitgebreid worden, of stopgezet worden. Hiervoor kan geen tegemoetkoming geëst worden van de bezoeker.

Onze algemene voorwaarden hangen volledig samen met de bepalingen in de Belgische Wetgeving. Onenigheden worden voorgelegd aan de hiertoe bevoegde rechtbank.
Grootste voorraad ongediertebestrijding in Vlaanderen

Reken op onze expertise, stel uw vraag aan ons team

De ideale oplossing voor een ongediertevrije horeca

Verhoog uw rendement per hectare

© Alphatac 2018 - Menensesteenweg 305A B8940 Wervik - Tel. 056/236749 - info@alphatac.be - BTW BE 0872 762 448 - Cookieverklaring - Privacy statement - Algemene voorwaarden - Disclaimer - site by plenso
Ok Meer Info
Wij werken met cookies om uw surfervaring te verbeteren